BỆNH MÃN TÍNH

    Các loại bệnh tim ở trẻ em

    by lvdhcm_ctv08

    Bệnh tim không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề cho người lớn mà còn đe dọa đến tính mạng trẻ nhỏ. Có rất nhiều vấn đề về tim xuất hiện …